Slide home

Máy lạnh của Mercedes Sprinter

Theo như kinh nghiệm của Máy Lạnh Ô Tô An Sơn thì 90% chủ xe Mer Sprinter bán hoặc chuyển sang Ford Transit vì máy lạnh của Sprinter rất kém ! Quý vị lo lắng rằng khi mùa hè đến xe không đủ lạnh-khách phàn nàn-thậm chí bỏ không đi xe của các vị nữa vì thiếu lạnh ? Sau một thời gian dài nghiên cứu , phát triển và thử nghiệm nay chúng tôi đưa ra gói độ dàn sau cho xe...

Xem chi tiết
Hỗ trợ khách hàng 02213.81818 Lịch trực TVBH